skip to Main Content

HACCP

Aardoom is HACCP gecertificeerd

Sinds 2000 is Bakkerij Aardoom HACCP gecertificeerd en voldoen de bakkerij en de winkels aan de normen die beschreven staan in de H.A.C.C.P. Hygienecode voor de brood- en banketbakkerij.
Deze certificering houdt in dat wij het gehele bedrijf vrijwillig laten controleren op hygiene en voedselveiligheid. Deze controles worden periodiek uitgevoerd door de certificatieinstelling ISACert.
Tijdens deze controles wordt door een keurmeester alle aspecten binnen het bedrijf nagelopen. Na deze analyse wordt er een rapport opgemaakt waaruit blijkt of het bedrijf voldoet aan de gestelde normen die aan de HACCP certificering zijn gesteld.

HACCP is de afkorting van het Engelse “Hazard Analysis  Critical Control Point”. Het gaat om een preventietechniek die door middel van risicoanalyse tijdens de voedselproductie de kritische punten in de hand houdt. Gezonde en
veilige voedselconsumptie vraagt de afwezigheid van gevaarlijke vaste voorwerpen, van ziekmakende micro-organismen en van giftige stoffen tijdens de productie. De HACCP-methode is een manier om specifieke gevaren te indentificeren die tijdens de voedselproductie kunnen voorkomen en gevolgen
kunnen hebben bij de consumptie. Na de indentificatie volgt een evaluatie en worden preventieve maatregelen uitgewerkt om de gevaren in de hand te houden.

 

 

Back To Top